Åpnet og takket for Sommer-Melbu

Ordfører Kjell-Børge Freiberg og avtroppende styreleder Kåre Bjørn Kongsnes under åpningen av Sommer-Melbu 2015.
– annonse top –

Som han har gjort de siste årene, var det ordfører Kjell-Børge Freiberg som åpnet Sommer-Melbu 2015. Denne artikkelen handler imidlertid om noe annet enn selve åpningen.

Kåre Bjørn Kongsnes har gjennom flere år vært styreleder for Nordland akademi for kunst og vitenskap (NAKV). Han tre fra denne sommeren tilbake og skal nå overlate styreledervervet til nye krefter. Hvem det blir, er foreløpig ikke gjort kjent. Etter avtale med redaksjonen til Sommer-Melbu-avisa, gjengir vi her hans hilsen i avisen til de mange som skal se og delta under Sommer-Melbu, og de om lag 100 personene som både har og skal drive med dugnad knyttet til årets festival:

– annonse inline –

«Årets høydepunkt for styreleder i Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap, er å kunne rette en stor og berettiget takk til hele det apparatet som har virket siden sist jeg skrev innlederen til festivalavisen. Takk og ros, er i hovedsak det eneste belønningssystem vi har i denne ideelle dugnadsorganisasjon. Først og fremst en stor takk til hele styret, som gjennom året har satt retning for Sommer-Melbu 2015. Stor takk også til den ledelse og administrasjon som gjør et stort og krevende arbeide, ikke bare med fremdrift og koordinering, men også med løpende fokus på å søke prosjektmidler som kan forsvare våre ambisjoner til dybde og bredde i vår virksomhet. Hovedaktivitetene i en organisasjon som Akademiets, de både planlegges og iverksettes/gjennomføres av de ulike komiteene våre. Alle disse gjør en formidabel innsats gjennom årets 51 uker, for så å levere den 52. uken.

NAKV driver ikke bare med festival. Vi jobber strategisk hele året for å leve opp til våre visjoner om å være et internasjonalt samlingssted hvor forskere, fagfolk, kunstnere og folk flest kan møtes til felles drøftelse og estetisk aktivitet. Akademiet har som et ledd i sin langtidsplan, bla. opprettet en tenketank; et stort og ambisiøst prosjekt vi ønsker skal få betydning for landsdelen vår. Kom dem i møte siste dag av festivalen, utfordre dem og inspirer dem til videre tenkning for vår felles fremtid.

Jeg vil også benytte anledningen til å nevne den internasjonale mesterklassen i sang som arrangeres i begynnelsen av august. Her skal vi hedre og føre videre arven etter Kirsten Flagstad som var på Mebu en viktig tid i livet sitt. Mesterklassen foregår i Hovedgården, i de samme stuene som Frk Flagstad vandret rundt i for 100 år siden. Det er unikt og helt spesielt.

Dette siste arbeidsåret har vært spesielt utfordrende og krevende. Nye finansieringsformer fra staten, går nå via Museum Nord, – som vi ser på som en spennende organisasjon. Vi kan på mange måter utfylle og supplere hverandre gjennom godt samarbeide. Dette gir nye muligheter som skal drøftes i året som kommer.

Denne kanskje litt interne innledningen, er bevisst fra styreleders side, for at du som deltaker og medspiller når det gjelder finansiering av Akademi-virksomheten, også skal vite at dere under Sommer-Melbu, er med på og nyter godt av et hardt og målrettet dugnadsarbeid på så mange områder. Selv dugnadsarbeid må planlegges og ledes. Vi håper din deltakelse i våre forskjellige arrangement, skal gi deg en følelse av at dette var det vel verd å være med på, og at det gir deg mersmak. Derfor; Nyt Sommer-Melbu 2015 og ta gjerne kontakt med Akademiet for innspill og innsats rettet mot Sommer-Melbus 30-års jubileum neste år!»

– annonse bottom –