Ap ansvarlig for nedbygging på Melbu

Jan Steffensen
– toppannonse –

Arbeiderpartiet er ansvarlig for nedbygging av fiskeriarbeiderplasser på Melbu. Det skriver Melbu og omegn samarbeidsliste (MOS) i et leserinnlegg på 8445melbu.no.

– innsideannonse –

Les hele leserinnlegget fra MOS her

MOS fokuserer blant annet på perioden mellom 2005 og 2013 da Arbeiderpartiet satt i regjeringsposisjon med fiskeriminister fra eget parti.

– I denne perioden kan en enkelt konstatere at det med myndighetenes velsignelse eller unnlatelse, har vært gjennomført store strukturelle endringer og en betydelig nedbygging på Melbu, skriver leder i MOS, Jan Steffensen i leserinnlegget.

Han nevner blant annet:

  • Kravet om at aktiviteten ved landanlegget skulle opprettholdes (aktivitetsplikten), har ikke vært fulgt opp med den følge at antall arbeidsplasser iflg. Hadsel Arbeiderparti er redusert med 120 årsverk
  • Kravet om at fangstene «skulle leveres og produseres på Melbu» har ikke vært fulgt opp, med den følge at kun en liten del av råstoffet fra Melbutrålerne er produsert på Melbu (bladet Vesterålen dokumenterte allerede i 2011 at kun en liten del av fangsten fra Melbutrålerne ble bearbeidet på Melbu)
  • Nedleggelse av trålerrederiet på Melbu ble godkjent gjennom fusjon inn i Nordland Havfiske, med den følge at mange arbeidsplasser på sjøen og i administrasjon, er blitt borte
  • Manglende krav lokal landing av fangst fra «Melbutrålerne» har ført til at oppdragene for lokal mekanisk industri/leverandørindustrien ble borte og i stor grad overført til Ålesundområdet
  • Oppdeling av virksomheten mellom sjø og land og hvor hele trålvirksomheten ble flyttet ut av regionen og til Ålesund, ble gjennomført uten at myndighetene grep inn til tross for fylkesbindingene
  • Fiskeriministerens utsagn i 2012 om at leveringsplikten skulle innskjerpes for å sikre helårsdrift ved landanleggene, ble utsatt og dermed ikke gjennomført.

Jan Steffensen minner også i sitt leserinnlegg om at Hadsel Arbeiderparti i 2010 skrev brev til egen minister og ga uttrykk for stor bekymring vedrørende flere av de punkter som er opplistet ovenfor, og påpekte bl.a. at aktiviteten på Melbu var redusert med 120 årsverk.

Les hele leserinnlegget fra MOS her

– bunnannonse –
Forrige artikkelFiskeriene og framtida på Melbu – Arbeiderpartiets politikk i praksis
Neste artikkelErna Solberg med Jekta til Melbu i ettermiddag