– toppannonse –

Den ansattvalgte trålerkapteinen André Steffensen kan se fram til en fin utbetaling når han selger aksjene sine til Lerøy.

– innsideannonse –

I følge en melding fra Havfisk har styret i trålerrederiet anbefalt slag til kroner 36,50 per aksje. Når han selger sine 17.000 aksjer til Lerøy, betyr det et aksjesalg for den ansattvalgte som beløper seg til 620.500 kroner.

I følge Havfisk er André Steffensen ansattvalgt som styremedlem for perioden 2014 til 2016. Steffensen har vært skipper på «Vesttind« og har vært ansatt i selskapet siden 1995. Steffensen er nå skipper på nybygget Gadus Poseidon som ble levert i andre kvartal 2013. Han er utdannet styrmann og sjøkaptein fra Tromsø maritime skole. Per 31. desember 2015 hadde Steffensen 17 000 aksjer, men ingen aksjeopsjoner i selskapet.

Styret i HAVFISK vurderte tirsdag det pliktige tilbudet fremsatt av Lerøy Seafood Group til aksjeeierne i HAVFISK. Tilbudet er på 36,50 kroner per aksje. Styrets vurdering er at tilbudet er rimelig, og anbefaler dermed aksjeeierne å benytte seg av tilbudet.

I følge en børsmelding av 2. juni 2016 ble det informert om at Lerøy hadde inngått en avtale med den største aksjonæren i HAVFISK, Aker Capital AS («Aker») om kjøp 53 501 793 aksjer i HAVFISK, samt avtale om kjøp av 1 026 632 aksjer i HAVFISK fra Fausken Invest AS. Gjennomføringen av transaksjonen var betinget av godkjennelse fra Nærings- og fiskeridepartementet og relevante konkurransemyndigheter.

I en børsmelding 26. august ble det annonsert at betingelsene var oppfylt, og transaksjonen ble gjennomført 31. august 2016. Lerøy har ytterligere ervervet 2 507 410 aksjer i HAVFISK i markedet. Som et resultat av transaksjonene eier Lerøy 57 035 835 aksjer i HAVFISK, som er 67.38% av de stemmeberettigede aksjene.

Lerøy fremsatte 16.september et pliktig tilbud til de øvrige aksjeeierne i HAVFISK om å kjøpe deres aksjer til samme pris som i transaksjonen mellom Lerøy og Aker. Styret i HAVFISK har innhentet en uavhengig uttalelse fra Nordea Bank, Corporate and Investment Banking Advisory, i tilknytning til tilbudet.

– Etter en grundig vurdering er det styret i HAVFISK sin oppfatning at tilbudet fra Lerøy Seafood Group er rimelig tatt i betraktning selskapets aksjekurs, Nordea sin uttalelse, gjeldende aksjonærsammensetning samt de regulatoriske eierskapsbegrensninger som gjelder for HAVFISK.

På dette grunnlag anbefaler styret i HAVFISK aksjonærene å akseptere det pliktige tilbudet fra Lerøy Seafood Group på 36,50 kroner per aksje. Tilbudet utløper 17.oktober 2016 kl. 18.00, men tilbudsperioden kan når som helst, en eller flere ganger bli forlenget opp til maks 2 uker, heter det i en melding fra Havfisk tirsdag.

– bunnannonse –
Forrige artikkelMelbu-ferga skal bli mer miljøvennlig i framtida
Neste artikkelTidligere VOL-redaktør gikk på en mediesmell i presseutvalg