Ansatte ved Altas legekontor bekymret for legetjenesten i Hadsel

– toppannonse –

Hvilken vei går helsetjenesten i Hadsel. Blir det kommunen selv eller Atlas helsesenter som skal drive? Det avgjør kommunestyret i dag. De ansatte ved Altas legekontor er bekymret for at en velfungerende legetjeneste i Hadsel skal bli rasert.

– innsideannonse –

De ansatte ved Altas legekontor har forfattet et offentlig brev der de legger fram sin bekymring for arbeidsplassene sine, og faren ved en ren kommunal drift av legetjenesten i Hadsel.

Vi gjengir her hele brevet i sin helhet:

«Vi tror det er vanskelig for folk i gata å forstå konsekvensene av ren kommunal drift. Selv om Atlas blir der den er i dag blir ikke alt som før. Mye av den sykepleiertjenesten vi har ved Atlas i dag blir enten borte eller veldig redusert.

Det er allmenn kjent at Atlas legekontor til per dags dato har vært det mest veldrevne legekontor i Hadsel kommune gjennom mange år. Dette men hensyn til organisering av legetjenester, med utvidet sykepleiertjeneste innen diabetesomsorg, smittevern, allergi- og reisevaksinering, demensutredning, sårskift og oppfølging av kroniske sår.

Legene må ta seg av disse tjenestene alene, og ikke som nå med den sykepleiertjenesten vi har. Legene er mye overarbeidet og i realiteten ser vi ikke hvordan legene skal få tid til dette. Sykepleiertjeneste har også effektivisert den generelle driften av legekontoret.

Atlas legekontor har til nå kunnet tilby kommunen tjenester de kommunale legekontorene ikke har klart organisere f.eks HOLTER, en 24-timers ambulatorisk EKG-registrering som benyttes for å diagnostisere bla. forstyrrelser i hjerterytmen.

Velfungerende drift skyldes i høyeste grad en dedikert og erfaren daglig leder som har drevet kontoret stabilt gjennom mange år. Dette tror vi også skyldes at daglig leder  jobber som lege og vet hva som trengs for å drive et legekontor effektivt. Ansatte involveres i beslutninger og daglig drift prioriteres, og det tas raske beslutninger for å forenkle hverdagen og forbedre helsetilbudet for kommunens innbyggere.

Trivselen er stor blant ansatte ved Atlas legekontor noe som har sikret stabilitet blant personalet. Vikarer som har arbeidet på legekontoret trives, og bidratt til rekrutering.

Ved ustabil legedekning sviktes tjenestetilbudet og kommunens utgifter økes. Blant annet til kommunal medfinansiering av sykehustjenester for befolkningen.

Penger brukt på kompetent ledelse er svært viktig for legetjenesten. Tillitsvalgte ved  hjemmetjenesten på Melbu og daglig leder på bankplassen asylmottak har også vist sin bekymring for hvordan videre samarbeid vil bli med så mye kutt av gode ressurser.

Man anmoder herved politikerne prioritere en samlet velfungerende helsetjeneste for Hadsel kommunes innbyggere.»

– bunnannonse –
Forrige artikkelNorlense tester nytt telt i Swift-serien
Neste artikkelØkonomisk krise i Hadsel