Anbefaler bevilling til Neumanns restaurant

neumanns neptun
– toppannonse –

Neumanns Røykeri & Supperclub AS ligger an til å få skjenkebevilling for sin satsing på restaurant og uteservering i ombygde lokaler på Neptun på Melbu.

– innsideannonse –

Saken skal behandles i det kommende kommunestyremøtet torsdag 18. juni. Formannskapet har tidligere gitt sin tilslutning til søknaden.

I rådmannens forslag til vedtak er det innstilt på å tildele Neumann`s Røykeri & Supperclub AS skjenkebevilling fram til 30. juni 2016. Ettersom selskapet ennå ikke har fått organisasjonsnummer eller firmaattest. Derfor stiller kommunen krav om at det må foreligge før skjenkebevillingen kan tas i bruk. I tillegg må det foreligge bruksendring fra lagerbygg til restaurant fra kommunen samt at styrer og stedfortreder er innmeldt i AA-registeret.

Bevillingen vil gi rett til skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 med mindre enn 22 volumprosent alkoholinnhold fra klokka 08:00 til klokka 01:00 alle dager. Den vil også gi rett til skjenking av alkoholholdig drikk med høyest alkoholprosent fra klokka 13:00 til klokka 01:00 alle dager. Det ligger også an til utvidet skjenketid til klokka 02:30 i jula, deler av påsken og i turistsesongen mellom 20. juni og 20. august.

Neumann`s vil også få tillatelse til utendørs alkoholservering på et område som måler 16 ganger 16 meter utenfor restauranten. Det er Petter-Harry Neumann som skal være styrer for skjenkingen, mens Vegard Melchiorsen skal være stedfortreder.

Museum Nord har bekreftet overfor Hadsel kommune at de har gitt tillatelse til å bruke utearealene utenfor restauranten. Museum Nord har vært i tett dialog med Arbeidstilsynet og Mattilsynet i byggeprosessen for restauranten og kjøkkendelen. Det er ennå ikke formelt søkt om bruksendring, men arbeidet med bruksendring viser et brannkonsept som viser slukkeanlegg, brannvarlig og rømningsveier som er under utforming.

– bunnannonse –
Forrige artikkelInnstilte fergeavganger fra Melbu og Fiskebøl
Neste artikkelKrigsbildet fra Melbu du aldri har sett før