Ærverdige Yale skriver om skreien på Melbu

– annonse top –

Det ærverdige Yale University i  New Haven i Connecticut, USA, har i disse dager fokus på blant annet Norway Seafoods på Melbu – og skriver i en lang artikkel om en fabrikk som blomstrer under skreifisket.

Artikkelforfatteren John Waldman er professor ved Queens College i New York, og skriver i Yale-publikasjonen «e360» om sitt besøk på Melbu under skreisesongen 2014.

– annonse inline –

I hovedsak skriver han om hvordan Norge og Russland utnytter de felles skreiforekomstene i en blomstrende fiskeindustri. Som en del av sin reise i Norge besøkte han Norway Seafoods på Melbu under skreisesongen 2014.

Som vi her på 8445melbu.no og en hel rekke andre medier har fortalt, gikk året skreisesong inn i historien som en av de beste – og der skreiproduktene fra Melbu bokstavelig talt gikk som varmt hvetebrød fra kjølediskene til Rema 1000 over hele landet.

I artikkelen skriver John Waldman om sitt besøk på Melbu, som en av mange av Norway Seafoods filetanlegg langs kysten. Til og med et norgeskart der Melbu nær sagt dekker hele landsdelen, har også fått plass. Et bilde av en av trålerne ved kai på Melbu ser vi også.

Som gjest hos Whole Foods var han på besøk på filetanlegget på Melbu i mars, hvor deltakerne så nærmere på fiskeressurser som kan utnyttes på en bærekraftig måte – som skreien.

Illustrasjon: Skreitokt 2014, Fiskeridiraktoratet

 

– annonse bottom –