650.000 til mer gang- og sykkelvei på Melbu

– annonse top –

Nordland fylkeskommune skal bruke 650.000 kroner til gang- og sykkelvei øst for den videregående skolen.

Det er i området Skolegata, Fjellveien og Skogveien at det skal bygges ny gang- og sykkelvei på Melbu.

– I år skal vi bruke vel syv millioner kroner på til sammen 13 tiltak som sikrer vegene hvor barn og unge ferdes, sier leder for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg og samferdselsråd Svein Eggesvik.

– annonse inline –

Det meste av pengene fra trafikksikkerhetsutvalget går til bygging og planlegging av nye gang- og sykkelveger, trafikksikkerhetstiltak rundt skoler og vegbelysning. Det legges opp til at tiltakene skal være ferdige til 1. november neste år.

– annonse bottom –