3,8 millioner til økt trafikksikkerhet i Lofoten og Vesterålen

– annonse top –

– Pengene skal gjøre hverdagen til barn og unge i Lofoten og Vesterålen mer trafikksikker.

Det sier leder for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg og samferdselsråd Willfred Nordlund (Sp).

– annonse inline –

– I år skal vi bruke vel 5,4 millioner kroner på fire tiltak i Ofoten, Lofoten og Vesterålen som sikrer vegene hvor barn og unge ferdes, samferdselsråd Willfred Nordlund.

Til sammen har Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) tildelt 14,9 millioner til trafikksikkerhetstiltak i hele fylket. Det meste av pengene går til bygging av:

  • nye gang- og sykkelveger
  • fortau
  • trafikksikkerhetstiltak rundt skoler
  • vegbelysning

Det legges opp til at tiltakene skal være ferdige til 1. november neste år. Det er kommunene som får tilskuddet fra NFTU.

Oversikt over prosjektene som er tildelt midler i Ofoten, Lofoten og Vesterålen:

Kommune Prosjekt Midler til Tildelt
Sortland Gs-veg Vestervegen Bygging            2 500 000
Vestvågøy Regulering Fygle skole Plan               200 000
Gs-veg Eidet Bygging            1 125 000
Narvik Ts-tiltak Fagernes skole Bygging            1 600 000
      5 425 000 

 

– annonse bottom –