1,5 mill. til sikring av skoleveien på Melbu

– annonse top –

Nordland fylkeskommune har bevilget drøyt 1,5 millioner kroner til sikring av skoleveien for barn og unge på Melbu.

– annonse inline –

I følge nettsiden til Nordland fylke er bevilgningene til Melbu nøyaktig 1.574.442,- kroner av en pott på totalt 22 millioner kroner fra Nordland fylkeskommune. Og pengene går konkret til å sikre kryss og fortau i Maren Frederiksens Allé til SFO-bygget til Melbu skole.

I år skal fylket bruke vel 22 millioner kroner på 26 tiltak som sikrer vegene hvor barn og unge ferdes. Det meste av pengene fra trafikksikkerhetsutvalget går til bygging av nye gang- og sykkelveger, til fortau og til vegbelysning. Det legges opp til at tiltakene skal være ferdige til 1. november neste år.

– annonse bottom –
Forrige artikkelFarstad: – Produksjonen vil øke på Melbu
Neste artikkelBehandler Siløya som et naturreservat