10 mill. til rydding av skytterbanen på Melbu

– annonse top –

Forsvardepartementet skal etter planen bruke 10 millioner kroner til rydding av blyforurenset masse etter driften av den nå nedlagte HV-leiren på Melbu.

Seniorrådgiver Lars Gjemble i Forsvarsdepartementet opplyser til 8445melbu.no at oppryddingen skal skje i andre halvår etter at en anbudskonkurranse er gjennomført. Konkretisering av den ventede oppryddingen i blyforekomster i den gamle skytterbanen over Storbrekka nord for Melbu ble først kjent gjennom forslag til statsbudsjett for 2015, som ble offentliggjort onsdag 8. oktober.

– annonse inline –

– Av de 40 millioner kroner som det vises til for rydding av Melbu/Haugtuva og Skarsteindalen legges det til grunn kostnad for tiltaket på Melbu på 10 millioner kroner. Prognosen er basert på kostnadsanslag. Endelig forbrukstall vil avhenge av resultatet av anskaffelsesprosessen, sier seniorrådgiver Lars Gjemble til 8445melbu.no.

Han sier at det er planlagt prosjektering og utlysning med gjennomføring av konkurranse våren 2015. Gjennomføring av tiltaket andre halvår neste år.

­– Tiltaket omfatter rydding av 10 baner hvorav hovedtyngden av forurensingen er relatert til fire av disse. Det er cirka 2500 kubikk forurenset masse som skal graves ut og fjernes. Massene som består av både farlig avfall og lettere forurensede masser, skal graves opp og leveres til godkjent deponi. Det skal deretter tilføres rene masser og terrenget arronderes som før utgravingen, sier seniorrådgiver Lars Gjemble i Forsvarsdepartementet til 8445melbu.no.

– annonse bottom –