Varsler tvangsmulkt for tidligere teknisk sjef

En tidligere teknisk sjef i Hadsel kommune fikk i slutten av juli et forhåndsvarsel om pålegg om retting og tvangsmulkt.

Det går fram av et brev fra Hadsel kommune ved teknisk sektor datert 31. juli 2015. En nabo til den tidligere ansatte i Hadsel kommune klaget til kommunen over at det hadde blitt satt opp en terrasse og en bod på naboeiendommen.

Ettersom arbeidene var igangsatt før de nye reglene i plan- og bygningsloven gjeldende fra før 1. juli 2015, mener kommunen at det ikke er gitt tillatelse til tiltaket. Kommunen ga derfor et forhåndsvarsel om pålegg om retting. Alternativt kan tiltakshaveren søke om tillatelse til tiltaket.

Kommunen skisserer i brevet til tiltakshaveren at om ikke tiltaket blir tilbakeført innen syv uker, vil det muligens bli beregnet tvangsmulkt.

– Eventuelt må komplett søknad om tillatelse være innkommet til bygningsmyndighetene innen fristen. Det ulovlige forholdet kan rettes ved innlevering og eventuelt godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak. Søknaden krever full nabovarsling. I tillegg må det innhentes skriftlig samtykke i henhold til plan- og bygningsloven, fra naboen, skriver fagleder Bjørn Atle Nilsen i plan- og miljøavdelingen i sitt brev til tiltakshaveren.