Utrygt for kråkene i Gulstadøya på Melbu

kråke jakt jegere
Foto Arnstein Rønning (Wikimedia)

Hadsel jeger- og fiskeforening skal i løpet av lørdag jakte på kråkene i Gulstadøya på Melbu.

Det opplyser Midtre Hålogaland politikammer, som ønsker å varsler naboer som eventuelt hører skudd i området i forbundelse med jakt på kråkene.