Melbu skole får trolig byggestart i juni

Etter at anbudene for byggingen av Melbu skole ble åpnet onsdag, ligger alt til rette for at byggestart for det etterlengtede skolebygget blir i juni.

Ved åpningen av kommunestyremøtet torsdag ble politikerne i Hadsel orientert om framdriften i anbudsrunden for byggingen av ny barne- og ungdomsskole på Melbu.

Ordfører Kjell-Børge Freiberg (Frp) kunne opplyse om at det har kommet inn anbud på 12 av 14 entrepriser.

– Det viser seg at vi har truffet godt på kostnadskalkylen og at det var veldig rett å sende ut anbudet på nytt, sa ordføreren i følge Bladet Vesterålen.

I forrige anbudsrunde var det kun et par entreprenører som kom med totalentreprise på hele prosjektet, men dette ble langt mer kostbart enn det Hadsel kommune hadde sett for seg. I stedet for å gå i gang med det kommunen mente var et for kostbart prosjekt, på tross av flere nedskaleringer av skolen, bestemte kommunen seg å ansette sin egen byggeleder og heller utlyse mindre delentrepriser til byggenæringen i regionen.

Det er dessverre ingen bedrifter etablert på Melbu som har gitt anbud på arbeidene, men noen bedrifter kjenner vi igjen fra kommunen og regionen for øvrig.  Hadsel Maskin AS og TT Maskin AS har gitt anbud på grunnarbeidene. Sortland Entreprenør er blant de som har gitt anbud på betong- og stålarbeidene. Hovedentreprisen omfatter tømrer- og montasjearbeidene. Der har Øksnes Entreprenør AS og Nilsen og Haugland AS gitt anbud. Øksnes Entreprenør AS har også gitt anbud på taktekking og kjøkkeninnredning. Trykkmann AS har gitt anbud på skilting. Ellers ser vi at en rekke selskaper har gitt anbud på rør, elektro og automaskin, mens ingen har gitt anbud på heis samt arbeider knyttet til anleggsgarnerarbeid og utenomhusarbeid.

I ukene som kommer skal Hadsel kommune finregne på anbudene samt vurdere hvordan de ulike selskapene vil innfri kravene til utførelse og kvalitet.