To kjøretøy i trafikkuhell ved flyplassen

politi kontroll utrykning