To kjøretøy i trafikkuhell ved flyplassen

177
politi kontroll utrykning