Tidsforløp fra Melbu nå i kveldinga

77

Med høstmørket følger større variasjoner utendørs. Dette er et tidsforløp vi tok opp nå før mørket falt i kveldinga.