Tidevannstabell

Tidevannstabellen for Lofoten og Vesterålen er organisert etter etter sted. Flo og fjære varierer, men kan også være likt for ulike steder.

Tidevannet er beregnet ut fra målestasjonene på Andenes i Vesterålen, Kabelvåg i Lofoten og Bodø by – sett i forhold til avstand og ulike værbidrag fra målestasjonene.