Ny storkommune med Melbu-tunell til Lofoten

En tunell under Hadselfjorden, fra Melbu til Lofoten, kan legge grunnlaget for en storkommune som omfatter deler av Lofoten og Vesterålen. Det mener Hadsel-ordfører Kjell-Inge Freiberg.

Freibergs kongstanke er en storkommune som omfatter Hadsel, Vågan og Lødingen kommune. Ut fra dagens befolkningstall vil en slik kommune telle om lag 20.000 innbyggere, og vil på den måten imøtekomme regjeringens forslag.

Freiberg sier til Lofotposten at ordførerne i de tre kommune har funnet tonen, selv om det ikke er trukket noen konklusjoner. Dersom dette blir en realitet, vil den planlagte storkommunen Vesterålen ikke omfatte Hadsel i framtida.

– Vi vil få et innbyggertall på vel 20.000, som er ideelt med de premissene som kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har lagt for større kommuneenheter. Løsningen gir oss sjansen til å bygge videre på våre lokalsamfunn, næringslivet får ekstra fart, og vi legger ny basis til et splitter nytt sykehus på Stokmarknes og en ny storflyplass på Gimsøya, sier Kjell-Børge Freiberg til Lofotposten.

Statens vegvesen har i sine framtidstanker for E10 mellom Fiskebøl i Hadsel og Å i Lofoten foreslått at man på nytt ser på mulighetene for å kunne krysse Hadselfjorden i tunnel, fremfor dagens fergeforbindelse. Freiberg sier til avisen at dette er spennende knyttet til regionsykehuset i Hadsel.

Store deler av det sørlige Hadsel (Austvågøy) ligger allerede i Lofoten, dersom man går ut fra at skillet mellom Vesterålen og Lofoten går gjennom Hadselfjorden. Geogratisk ligger Austvågøy i Lofoten. Mange mener derfor at Hadsel kommune geografisk ligger delvis i Lofoten.