Hjem Nyheter Statens vegvesen vil utrede Holdøya-tunnel

Statens vegvesen vil utrede Holdøya-tunnel

Hadselfjorden
Avstanden mellom Holdøya og Hadseløya er om lag fire kilometer, mens dagens fergestrekning mellom Melbu og Fiskebøl er på cirka åtte kilometer.

Statens vegvesen vil også utrede alternativet med tunnel mellom Hadseløya og Holdøya.

I forbindelse med arbeidet med å utrede framtidig kryssing av Hadselfjorden, har Statens vegvesen presentert to mulige alternativer for undersjøiske tunnel, på hver sin side av dagens ferjesamband. Begge disse er anslått å koste om lag 6 milliarder kroner.

Det kan også være mulig å bygge tunnel via Holdøya, som vil være kortere og dermed et rimeligere alternativ. En slik tunnel vil imidlertid være for bratt til å fylle kravene i den nasjonale tunnelsikkerhetsforskriften og Statens vegvesens retningslinjer for tunnelbygging. Maksimal stigning for nye tunneler er 5 prosent, mens en tunnel via Holdøya vil få en stigning på 8 prosent.

– Selv om Holdøya-alternativet ikke oppfyller kravene i forskriftene, vil vi likevel ta det med i utredningen. Vi vil også gjøre en egen risiko- og sårbarhetsanalyse for å få dette alternativet best mulig belyst, sier strategisjef Unni M. Gifstad i Statens vegvesen Region nord i en pressemelding.

Alle nye tunneler på over 10 kilometer må ha en parallell rømningstunnel. En tunnel til Holdøya vil bli 8-9 kilometer, og det vil bli vurdert om en rømningstunnel her kan bidra til å redusere risikoen.