Ny rekord i eksport av norsk sjømat

Norge eksporterte sjømat til en verdi av 7,6 milliarder kroner i oktober. Det er en økning på 393 millioner kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med oktober måned i fjor. Det er den høyeste eksportverdien, målt for en enkelt måned, for norsk sjømat.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 56 milliarder kroner, som er en økning på 7 milliarder kroner, eller 14 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor, i følge en pressemelding fra Norsk sjømatråd.

– Etter to år med uavbrutt vekst i eksportverdi for laks gir oktober en utflating i lakseveksten. Samtidig gir historisk høy eksportverdi for torsk og makrell tidenes eksportmåned for norsk sjømat sett under ett. Veksten i sjømateksportenfortsetter til tross for bortfallet av Russland og illustrerer Norges storefortrinn som eksportnasjon med sjømat fra både fiskeri og havbruk. Store volum av makrell og bedre priser og større volum av torsk bidrar mest i oktober, sier Christian Chramer, kommunikasjonsdirektør i Norges sjømatråd.

Oppgang for fersk torsk, opp for fryst torsk
Eksporten av fersk torsk fra fiskeri, inkludert filet, økte med 30 millioner kroner i oktober til en total eksportverdi på 69 millioner kroner. I oktober økte eksporten av fryst torsk, inkludert filet, med 109 millioner kroner til totalt 291 millioner kroner. Av den ferske torsken går 99 prosent til EU. Av den fryste fordeler det seg med 47 prosent på EU og 49 prosent på Kina.

Vekst for klippfisk og saltfisk
Klippfiskeksporten økte med 163 millioner kroner i oktober, til en samlet verdi på 508 millioner kroner. Det er en økning på 47 prosent målt mot oktober i fjor. Eksporten fordeler seg med 301 millioner kroner på torsk, 157 millioner på sei, mens resterende fordeler seg på lange, brosme og annen hvitfisk. Det største klippfiskmarkedet for torsk i oktober er Portugal, mens Brasil er det viktigste markedet for klippfisk av sei.

Eksporten av saltfisk, inkludert filet, økte med 20 millioner kroner i oktober og endte på totalt 73 millioner kroner. 57 millioner kroner av dette er torsk. Portugal er det største markedet for saltfisk.

Nedgang for laks
Norge eksporterte laks for 4 milliarder kroner i oktober. Det er en nedgang på 130 millionerkroner, eller 3 prosent, målt mot oktober i fjor. Hittil i år er det eksportert laks for 35,8 milliarder kroner, som er en økning på 4,5 milliarder kroner,eller 14 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i oktober måned 35,82 kroner mot 37,55 kroner i oktober i fjor. Som for foregående måned er Polen og Frankrike de største kjøperne av laks fra Norge.

Det ble eksportert ørret i oktober måned for 251 millioner kroner. Det er en nedgang på 7 millioner kroner, eller 3 prosent fra oktober i fjor. Hittil i år er deteksportert ørret for 2 milliarder kroner. Det er en økning på 128 millionerkroner, eller 7 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Største kjøpereav ørret fra Norge i oktober er Japan og Hviterussland.

Nedgang for sild, opp for makrell
Eksporten av sild falt med 185 millioner kroner, eller 61 prosent i oktober til en samlet verdi av 121 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert sild for 1,9 milliarder kroner. Det er en nedgang på 327 millioner kroner, sammenlignet med samme periode i fjor. Ukraina og Litauen er de største markedene for sild i oktober.
Makrelleksporten økte i oktober med hele 318 millioner kroner, til totalt 1,6 milliarder kroner. Hittil i år er eksporten av makrell økt med 968 millioner kroner, til totalt 3,3milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i fjor. Japan og Kina er de største markedene for makrell i oktober.

Foto: Trym Ivar Bergsmo via Norsk sjømatråd