Sjelden gjest fra Sibir funnet død i Melbu havn

En sjelden sjøfugl som hadde søkt nødhavn på Melbu ble funnet død innerst i småbåthavna like før ekstremværet satte inn i helga.

Det døde fuglen er en såkalt praktærfugl, som er i slekt med vår egen ærfugl. Praktærfuglen blir fra tid til annen sett på våre breddegrader vinterstid, og har vært registrert i havna på Melbu flere ganger tidligere.

I følge faktaopplysninger på Wikipedia finnes den største hekkebestanden av praktærfugl i Sibir. I Norge hekker den på Spitsbergen. Praktærfugl overvintrer langs kysten av Nord-Norge fra russegrensen og sørover.

Praktærfugl skal være en dyktig dykker som lever av bløtdyr, krepsdyr og pigghuder. Det beste kjennetegnet på praktærfugl er den oransje nebbknølen hos hannen. Et nesten lyseblått hode og nakkeparti er lett gjenkjennelig.

2015-02-09-praktærfugl-død-melbu-IMG_0196-b