Seks år gammel savnet jente funnet i god behold

politi up fart trafikkuhell
(illustrasjonsfoto)