Sareptas oppgraderer og forskjønner plassen

Utenfor lokalene til gjenbruksbutikken Sareptas på Melbu oppgraderes og forskjønnes gårdsplassen til det ugjenkjennelige.

Torsdag var det både mannskaper og maskiner fra Hadsel Maskin i full sving utenfor den gamle Nordlandsbanken på Melbu. Det gamle dekket er fjernet og området er nå fint planert.

Området får en ytterligere forskjønning, som har blitt et varemerke for Melbu sentrum – der Melbu-alleen er det aller fremste elementet i stedsbildet.

Leder ved ASVO Hadsel, Sølvi Pedersen, opplyser at de nå fjerner brostein, som var delvis ødelagt og som ikke dekket hele området – altså områder med grus innimellom steinen.

– Hele plassen jevnes og rettes opp og blir deretter asfaltert. Når dette er på plass, skal vi plante blomster i krukker og pynte opp, forteller Sølvi Pedersen til 8445melbu.no.

Gjenbruksbutikken på Melbu har fått navnet sitt etter metaforen «Sareptas krukke» som i dagligtalen brukes som et bilde på utømmelige kilder. Og det er imponerende å se hvordan gjenbruksbutikken klarer å fornye seg med stadig flere godbiter for noen og enhver som ønsker brukte ting til hjem, hytte eller hage.