Rektor på plass ved Innlandet skole

Innlandet skole Hadsel
Foto: Facebook

Jan Reinertsen fra Hennes har takket ja til å forsette som rektor ved Innlandet skole i Hadsel kommune i skoleåret 2017/2018.

Konstituert personalsjef Lill-Rita Carstensen i Hadsel kommune opplyser i et brev til Jan Reinertsen at han får en midlertidig arbeidsavtale ut skoleåret som har startet.

Arbeidsforholdet startet 1. august i år og opphører uten forutgående oppsigelse senest 31. juli 2018. Stillingen som rektor ved Innlandet skole har en lønn på 576.000 kroner per år.