Rådmannen vil avvikle Hadsel Eiendom KF

15 år etter at det kommunale foretaket ble opprettet, ønsker rådmannen å avvikle Hadsel Eiendom.

Dersom rådmannen får gjennomslag for sitt ønske hos politikerne, vil eiendomsforvaltningen i Hadsel bli lagt under teknisk sjef Mats André Aas i kommunen.

I følge saksforberedelsene til Komité for helse i Hadsel kommune har det ved flere anledninger de siste årene vært endret på organiseringen av eiendomsforvaltningen. Kommunestyret ba i fjor om å egen sak til behandling når det gjelder forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendomsforvaltningen i økonomiplanperioden.

Det er ikke noe nytt forslag om å avvikle Hadsel Eiendom KF, ettersom rådmannen overfor kommunestyret tidligere har foreslått at eiendomsforvaltningen bør samles i Hadsel kommune.

Kommunestyret vedtok imidlertid ikke rådmannens forslag tidligere, men ba rådmannen presentere en egen sak om organisering av eiendomsforvaltningen fra og med 2015.

– Rådmannen mener fortsatt det beste alternativet er å samle eiendomsforvaltningen i Hadsel kommune. Rådmannen foreslo derfor i 2015 at Hadsel Eiendom KF skulle overta de økonomiske rammene og ansvaret for formålsbyggene fra 1. august 2015, heter det i dokumentene foran møtet i komiteen.

Hadsel kommune har i dag to eiendomsforvaltninger. I tillegg til Hadsel Eiendom KF, har teknisk sektor ansvaret for formålsbyggene, samlet et areal på i overkant av 53.000 kvadratmeter. Formålsbygg er bygg som benyttes til ordinær kommunal tjenesteproduksjon, som skoler, sykehjem og rådhus.