Undersøker branntomta tidligst neste uke

Branntomta til Nr 10 på Melbu er på det meste ferdig utgravd og gjort klar for de tekniske undersøkelser som forhåpentligvis vil kunne si noe om brannårsaken.

Ryddingen etter brannen i Chr. Frederiksens gate 10 på Melbu har skjedd i rekordfart, og er på det meste ferdig på under en uke etter at brannen startet. Fredag ettermiddag var også store deler av kjelleretasjen i branntomta gravd ut og på det nærmeste gjort klart for politiets tekniske undersøkelser.

8445melbu.no erfarer at politiet kan komme til å gjennomføre de tekniske undersøkelsene i neste uke, men trolig ikke før tidligst torsdag. Da skal politiet om mulig forsøke å finne brannårsaken til at Nr 10 ble ildens rov natt til lørdag i forrige uke.

Lensmann Per Erik Hagen opplyser til 8445melbu.no at det ikke er foretatt tekniske undersøkelser av branntomta ennå.

– Det vil bli gjort så snart det er forsvarlig og mulig å gjøre disse undersøkelsene. Det er av samme grunn vanskelig å si når etterforskningen vil være ferdig, sier lensmann Per Erik Hagen til 8445melbu.no.

Fredag ettermiddag var det kun den innerste delen av kjelleretasjen som sto igjen i branntomta, i tillegg til grunnmuren. Det er i dette området hvor blant annet strøminntaket til bygningen er og hvor vitner har sett røyk og gnister tidlig i brannforløpet.

Og når politiet ankommer branntomta, vil det aller meste av andre bygningsrester være fjernet av mannskapene i TT Maskin på Stokmarknes, som har den siste uka har arbeidet med å rydde branntomta på Melbu.