Politiet ønsker å komme i kontakt med vitne

politi