Politiet måtte rykke ut til slossing

politi up fart trafikkuhell
(illustrasjonsfoto)