Politiet beslagla hjemmebrentapparat og tømte ut satsen

142
politi up fart trafikkuhell

Det lokale politiet har tatt beslag i et hjemmebrentapparat på en privat adresse i Sortland.

– Politiet har beslaglagt et hjemmebrentapparat og destruert flere liter ferdig sats på en privatadresse på Sortland. Mistenkte har erkjent forholdet og er villig til å vedta forelegg. Hjemmebrentapparatet blir destruert, melder Midtre Hålogaland politikammer.