Politiavhør av Bushro avslørte ingen lovbrudd

somalia udi Eybutey
UDI mener at Bushro er fra Nord-Somalia, mens asylsøkeren har oppgitt og fortsatt hevder at hun er fra Eybutey i Sør-Somalia.

I følge en politirapport skrevet ved Hadsel lensmannskontor 10 . mai i år, kom det ikke fram noen lovbrudd under avhøret av flyktningen Bushro Said Jama.

Politirapporten er ikke skrevet av en politibetjent i denne saken, men av en konsulent som gjorde avhør knyttet til blant annet Facebook-profilen til Bushro.

Etter at den somaliske flyktningen Bushro Said Jama fikk et forhåndsvarsel om utvisning fra Norge våren 2016, ble hun bedt om å møte ved Hadsel lensmannskontor.

LoVe24.no har fått tilgang til rapporten, som ikke viser noen lovbrudd fra Bushro Said Jama.

Utlendingsdirektoratet (UDI) mener at hun snakker en annen dialekt enn det man gjør når man er fra landsbyen Eybytay i Nedre Shabelle i Somalia. Dette skal være noe av grunnen til at hun har fått et utvisningsvedtak, fordi UDI ikke tror på at hun er fra akkurat den byen.

I følge politirapporten hevder hun at hun ikke snakker noen spesiell dialekt. Klanen hun tilhører kommer imidlertid fra ulike deler av Somalia. Derfor benytter folk seg av ord og utrykk fra hele landet.

Innholdet på Facebook-profilen til Bushro Said Jama er et annet moment som UDI har brukt som argumentasjon for at hun har snakket utsant om sin opprinnelse.

Nabadon Siceed Nabadon

Av politirapporten går det fram at hun fikk hjelp av noen gutter på mottaket der hun bodde til å opprette Facebook-profilen. På Facebook-profilen bruker hun navnet «Nabadon Siceed Nabadon», som er noe annet enn hennes offisielle navn i Norge: Bushro Said Jama. Dette forklarer hun med at Nabadon er en betegnelse på en leder i Somalia og at Siceed er det somaliske navnet på hennes far. Det samme uttrykket skrives Said i Norge.

Et profilbilde fra området Puntland, hvor hun aldri har bodd eller besøkt, ligger beviselig på Facebook-profilen hennes. UDI mener at dette skal vise at Bushro ikke er fra byen hun hevder å være fra.

I følge politirapporten mener hun at det er helt tilfeldig at hun har et flagg som profilbilde fra Puntland. Hun kan heller ikke huske det aktuelle profilbildet.

UDI har også hengt seg opp i en person som politiet har funnet på Facebook-profilen hennes. I følge avhøret på Stokmarknes husker hun ikke den aktuelle personen som hun har pratet med på Facebook.

Vanlig omtale

– Det at hun har kalt ham «My dear little brother» er helt vanlig i det somaliske miljøet. De kaller hverandre storesøster, lillesøster, storebror og lillebror selv om de ikke er i slekt. Hun har hørt om byene Garoe Nugaal, som denne personen skal være fra, men hun har ikke vært der, heter det i politirapporten.

Frykter for livet

I avhøret sier hun eller at hun er redd og frykter for sitt liv dersom hun må tilbake til Somalia. I Somalia ble hun dømt til steining av Al Shabab fordi de mente at hun hadde giftet seg med feil mann.

Rapportskriveren, konsulent Marianne Vatne, gikk inn på Bushra sin Facebook-profil og fant der at Bushro skal ha sjekket inn i byen Garoe, Nuugal i Somalia den 16. oktober 2012. Til sitt forsvar sier hun i rapporten at hun aldri har vært i den aktuelle byen. Hun var dessuten i Norge på det aktuelle tidspunktet. Hun har ingen formening om hvordan dette har havnet på hennes Facebook-profil. Hun mener at det er andre som må ha lagt inn falske data på profilen hennes.

Bushro hadde miljøarbeider Merete Ovesen ved Hadsel videregående skole som følge under avhøret ved Hadsel lensmannskontor. Hun bekrefter overfor konsulenten at det Bushro har sagt under avhøret stemmer med det hun har fortalt til miljøarbeideren.