En person skadet i trafikkulykke

sykehus ambulanse utrykning