Penger til merking av sykkelrute via Melbu

Det drypper penger også på Melbu når den nasjonale sykkelruta på yttersida nå skal merkes gjennom et spleiselag.

Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen går sammen i et spleiselag og har 367.125 kroner til gjennomføring av prosjektet Nasjonal sykkelrute 1. Ruta går blant annet fra Å til Andenes, via Melbu og yttersida av Hadseløya og østsiden av Eidsfjorden.

– Skilting av Nasjonal sykkelrute 1 er Statens vegvesens største satsing på sykkelturisme. Ruten går langs hele kysten. For å gjøre ruten tilgjengelig som reiselivsprodukt er skilting av ruten helt avgjørende, sier fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF).

To strekninger
Sykkelrute nummer 1 går over to strekninger i Nordland. Den første strekningen er fra Nord-Trønderlag til Bodø langs fylkesvei 17, «Kystriksveien». Den andre strekningen går fra Å i Lofoten til Andenes i Vesterålen, via fergesambandet Melbu-Fiskebøl, gjennom Melbu og videre til yttersida av Hadseløya. Tidligere er det skiltet over Senja til Tromsø.

– Når rutene er ferdig skiltet vil dette være et viktig bidrag til at den kan markedsføres av langs Nordlandskysten, sier Knutsen. Prosjektet er i tråd med vedtatt reiselivsstrategi for Nordland der utvikling av sykkelturisme er et av satsingsområdene.