Nordland: – Må utvikle norsk kraft hjemme

tomas nordvoll energi

– Norge har verdens reneste kraftforedlende industri. Denne må vi utvikle videre og ikke sende krafta til utlandet. 

Det sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap). Onsdag åpnet han konferansen Industri2016 med 250 deltakere på Stormen kulturhus i Bodø.

– Det vil være et historisk feilgrep å bygge nye kabler til utlandet for å sende den fornybare krafta vår ut av landet. Dette er blitt enda viktigere etter Paris-avtalen og det vil være å la norske forbrukere og næringsliv ta regninga i form av økt nettleie og høyere kraftpriser, sier Norvoll.

Han viser til at koblingen mellom vannkraft og industrien som foredler kraften, er en over 100 år gammel suksesshistorie.

– Det er også viktig at de helt riktige miljøkravene til industrien blir fulgt opp i anbud og innkjøp fra det offentlige. Skal stål produseres miljøvennlig må innkjøperne være forpliktet til å kjøpe miljøvennlig. Det offentlige må gå foran og ta ansvar, sier Norvoll.

Det vanket ikke bare ros fra fylkesrådslederen til industrien:

– Mange industribedrifter er gode på å ta inn lærlinger fordi de tenker langsiktig. Men fortsatt er det slik at alt for mange elever i fagene teknisk, industriell produksjon og elektro står uten lærlingeplass. Flere steder kan det være så mange som halvparten som ikke får lærlingeplass, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).