Melder om glatte veier og utforkjøring

55
vei veiskilt glatt føre bil