Melbu og Stamsund kan miste alle rettigheter

Filetfabrikkene på Melbu og Stamsund kan miste alle rettigheter knyttet til gamle trålerkvoter knyttet til de to lokalsamfunnene.

Det er klart etter at ekspertgruppen som har vurdert framtida for leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten i fiskerinæringen i dag overleverte sin rapport til fiskeriminister Per Sandberg.

Les mer: Slik blir konsekvensene dersom fiskeripliktene opphører

Ekspertgruppen anbefaler at en opphever tilbuds- og bearbeidingsplikten. Det betyr at filetfabrikkene ikke får tilbud om kjøp av fisk fra de gamle kvotene. Det blir heller ingen plikt til å bearbeide fisken som i dag er knyttet til kvotene for de to fabrikkene i Lofoten og Vesterålen.

I tillegg anbefaler kommisjonen å oppheve aktivitetsplikten mot en proporsjonal avkortning av kvote. Det betyr at trålerne som ikke lenger vil levere til fabrikkene på Melbu og i Stamsund, vi få redusert sine fiskekvoter tilsvarende.

På den positive siden vil slike avkortede kvotefaktorer bli lagt i det man kaller en kvotebeholdning. Dette trålerråstoffet vil på årlig basis bli auksjonert til foredlingsindustrien. Med kapitalsterke Lerøy som ny eier av både Norway Seafoods og trålerrederiet Havfisk, vil fabrikkene ha gode muligheter til å få disse kvotene gjennom auksjoner. Det betyr at begge fabrikkene kan bestå, dersom Lerøy kjøper store nok kvoter til å opprettholde produksjonen på Melbu og Stamsund.

I følge en pressemelding fra Fiskeridepartementet foreslår ekspertgruppen at inntektene fra auksjonen går inn i et næringsfond for kystsamfunnene i Nord-Norge. Det er også positivt, dersom man antar at inntektene går til de lokalsamfunnene som blir fratatt sine gamle rettigheter til råstoff.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) sier at de ulike pliktene som trålerne har hatt overfor lokalsamfunnene langs kysten har vært en utfordring i mange år.

– Jeg håper arbeidet til ekspertgruppen kan bidra med løsninger som er akseptable for alle parter. Det er ingen løsning å la dette fortsette å skure, det vil kysten lide under. Jeg vil ikke si noe om hva vi vil lande på, men det er på tide å få avsluttet denne saken på en måte som skaper ro rundt dette, sier fiskeriminister Per Sandberg.

– Rapporten sendes nå på høring, og parallelt vil vi starte arbeidet med å gjennomgå rapporten i departementet. Før vi trekker våre konklusjoner må vi også få med oss høringsinnspillene, sier Sandberg.

Regjeringen tar sikte på å legge fram en melding til Stortinget i desember.