Melbu: Drøy halvtime til ny hovedflyplass

widerøe avinor flyplass

Dersom Hadsel kommune går sammen med Vågan og Lødingen, kan reisetiden fra Melbu til den nye hovedflyplassen i Lofoten bli på en drøy halvtimes kjøring.

Det er noe lengre tid enn man i dag bruker med ferga fra Melbu til Fiskebøl. Fergereisa er i dag rundt syv-åtte kilometer lang. En bil som kjører i 80 kilometer i timen i tunell for denne strekningen vil tilbakelegge Hadselfjorden på fem-seks minutter.

Dersom Lofotrådet får den veistandarden de ønsker på E10 knyttet til «Veipakke Lofoten» og storflyplass på Gimsøy, vil man fra Melbu kunne rekke den nye flyplassen i løpet av en drøy halvtime.

Foto: Avinor