Mager fangst på sjøen

30
lofotakvariet skadet laksefisk

Det ble null i promille og null garn da Statens naturoppsyn og politiet gjennomførte felles kontroll på sjøen søndag.