LoVe går glipp av titusener til ungdomsarbeid

Marija Håkonsen Milovanovic ungdommens fylkesråd
Marija Håkonsen Milovanovic i ungdommens fylkesråd i Nordland.

Ungdom i Lofoten og Vesterålen år glipp av titusener av kroner til ulike kulturarrangementer rundt omkring i kommunene. 

Ungdommens fylkesråd har nylig bevilget 360.000 kroner til ulike kulturarrangementer for barn og unge i Nordland fylke. Totalt har tretten organisasjoner i Nordland nylig fått bevilget fra 10.000 til 125.000 kroner hver.

Ut fra en folkemengde på cirka 60.000 av totalt cirka 242.000 i Nordland fylke burde Lofoten og Vesterålen fått tildelt nærmere 90.000 kroner i slike kulturmidler. I Lofoten og Vesterålen er det kun bevilget skarve 10.000 kroner; til Rock mot rus i Andøy kommune.

Manglende ideer til barne- og ungdomsarrangementer, samt at man unnlater å sende inn søknader, er trolig noe av årsaken til at Lofoten og Vesterålen får lite i slikt tilskudd i forhold til folkemengden.

Med et potensial på 90.000 kroner ut fra befolkningen, går Lofoten og Vesterålen med andre ord glipp av cirka 80.000 kroner bare i denne omgangen av bevilgninger fra ungdommens fylkesråd i Nordland.

Søknadsordningen gjør det mulig for ungdom fra hele fylket å delta på ulike kulturarrangementer, heter det i en pressemelding fra Ungdommens fylkesråd i Nordland. 

– Vi bruker god tid til å gjennomgå søknadene vi mottar, både når det gjelder innhold og budsjett, sier Marija Håkonsen Milovanovic, leder for Ungdommens fylkesråd.

Av de 15 søknadene som kom inn har 13 blitt helt eller delvis innvilget.

– Vi har prioritert å støtte tiltak som skaper aktivitet for ungdom, og som kommer flest mulig til gode. Vi synes det er positivt med samarbeid på tvers av kommuner, og er veldig opptatt av at ungdommen selv er aktivt involvert i både planlegging og gjennomføring av prosjekter, sier Marija Håkonsen Milovanovic i en pressemelding etter tildelingene.

Samarbeid
Regionale kulturmidler for ungdom har som mål å fremme kultursamarbeid innad i kommuner, og mellom kommuner og regioner, for målgruppen barn og unge.

Både kommuner, organisasjoner og enkeltpersoner kan søke støtte til prosjekter eller arrangementer der barn og unge er målgruppe, og der barn og unge er involverte aktører.

– Vi får inn mange gode søknader fra kommuner og organisasjoner, og synes det er flott at vi kan bidra til at det skjer mye spennende og positivt for ungdom rundt omkring i fylket vårt, sier Milovanovic.

Disse har fått midler i denne omgangen:

SØKNADER FRA KOMMUNER OG ANDRE
Søkers navn og tiltak Vedtak
Ballangen ungdomsråd – reise til Rock mot rus 10 000
Qltura ungdomsklubb – QL-film 20 000
Salten Regionråd – Kulturnatta 13 000
Kulturbadet – badedisco og kino 18 000
Bodø kommune – Rå musikk 16 000
Andøy kommune – Rock mot rus-turné 9 500
Sørfold kommune – Kurs kamera 18 000
Brønnøy kommune – Ungdomsskolering Helgeland 125 000
Kjerringråkk – Kjerringråkk 2016 10 000
TOTALT 239 500

SØKNADER FRA FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER

Søkers navn og tiltak Vedtak
Nordland Røde Kors – Matlaging i det fri 18 000
Sømna skolekorps – Marsjseminar 15 000
Nordland KFUK/M – Bynatta 2016 37 500
Narvik Røde kors – Multimix 50 000
TOTALT  120 500