Lokalpolitiet bøtela fartsbøller

politi politibil riksvåpen

Lensmannskontoret på Sortland gjennomførte fartskontroll i  mandag morgen.

Kontrollen fant sted i sentrumsnære områder. Det ble gitt to bøter for høy hastighet i forhold til den tillatte hastigheten på stedet.