Lofoten og Vesterålen burde kanskje ha blitt én storkommune med sine 60.000 innbyggere. Vi har imidlertid mer tro på at antall kommuner vil ligge nærmere fire enn dagens 11 kommuner i framtida.

Fylkesmannen i Nordland legger torsdag formiddag fram sitt forslag til kommuneinndeling for blant annet Lofoten og Vesterålen. Mange mener at kommunene kommer til å bestå som i dag. Vi er til dels enig i at det er det mest sannsynlige, men hadde gjerne sett at Lofoten og Vesterålen allerede nå hadde blitt redusert til fire kommuner: Andøy, Midtre-Vesterålen, Trollfjord og Vest-Lofoten. Lødingen bør bli en del av Harstad.

Uansett hva løsningen blir, vil statsmakten ta sin endelige avgjørelse neste vår. Da kan det ende opp med at vi sitter igjen med to kommuner i Lofoten og Vesterålen, eller 11 som i dag. Det er et spørsmål hvor langt regjering og storting er villige til å gå etter at Fylkesmannen har sagt sitt denne høsten.

Andøy kommune ligger der som en utpost i Vesterålen, langt fra alle naboene. Derfor mener vi Andøy er best tjent med å være egen kommune (merket blått i kartet). Sortland, Øksnes og Bø kommune bør slå sammen til én kommune (merket rødt i kartet). Kommunikasjonene mellom Bø, Øksnes og Sortland vil være likeverdige mellom disse tre kommunene. Sortland vil være naturlig kommunesenter for en slik løsning.

Vi velger å slå sammen Hadsel og Vågan kommune allerede nå, fordi vi har tro på og ønsker en ny tunellforbindelse under Hadselfjordtunellen. Om den ikke kommer er det ikke noe poeng å slå sammen Hadsel og Vågan. En sammenslåing nå vil styrke sjansene for bygging av tunell. Vi ønsker også å innlemme Lødingen kommunes område vest for Øksfjorden i den nye kommunen. Svolvær bør være kommunesenter i den nye Trollfjord kommune (merket grønt i kartet).

De fem kommunene i Vest-Lofoten; Røst, Værøy, Flakstad, Moskenes og Vestvågøy, bør samles med Leknes som kommunesenter. Dette området i Lofoten har lenge stått i opposisjon til Lofotens «hovedstad»; Svolvær. Vestregionen bør få stå på egne ben, og vil trolig klare seg godt på sitt befolkningsgrunnlag. Kommunen bør få navnet «Vest-Lofoten», for ikke å tråkke Øst-Lofoten på tærne. Lofoten som geografisk region vil jo uansett bestå.