Lofotakvariet har innslag av skadede fisk i sin utstilling i Kabelvåg i Lofoten.

Folk som har vært innom akvariet kan observere at en del laksefisk i akvariet har relativt store sårskader i huden. Ifølge akvariet gror sårene normalt igjen.

Dagligleder Audun Aanes ved Lofotakvariet sier til LoVe24.no at de som publikumsakvarium med vekt på å fremvise arter fra områdene rundt Lofoten/Vesterålen og nordområdene for øvrig, legger mye arbeid i å holde fisk og dyr ved så god helse som mulig.

(saken fortsetter under bildet)

lofotakvariet skadet laksefisk
Denne og andre laksefisker ved Lofotakvariet har tydelige skader i huden.

– Vi følger nøye opp alle individene i utstillingen og tilsynet skjer hver dag, 365 dager i året. Av og til hender det at fisk får skader, det er ikke normalt, men fisk med mindre skader har vi erfaring for at restituerer seg etter en tid. Dersom det skulle oppstå skader som ikke leges etter en viss tid eller vi ikke ser fremgang, tas fisken ut, sier Audun Aanes ved Lofotakvariet i Kabelvåg til LoVe24.no.

Han understreker at akvariet forholder seg til dyrevelferdsloven og annen lovgivning som berører virksomheten.

– Utenom egne, faste tilsyn er vi underlagt forskriftene til Fiskeridirektoratet og Mattilsynet, og følger disse i henhold til regelverket, sier han.