Vil lære kampsport til mindreårige asylsøkere i Hadsel

Hadsel Taekwon-Do klubb ønsker å lære kampsport til enslige mindreårige asylsøkere i Hadsel kommune, og har søkt Utlendingsdirektoratet om 123.000 kroner til aktivitetene.

Det er første gang Hadsel Taekwon-Do klubb søker om slike midler, i følge søknaden til Utlendingsdirektoratet.

– Vi ønsker å tilby to taekwon-do-treninger for beboerne ved Bankplassen EM mottak og Øya EM mottak i tillegg til deltakelse på regionale samlinger med klubbene i Vesterålen. Klubben stiller med egen nasjonalt godkjent instruktør som er ansvarlig for gjennomføringen samt hjelpetrenere, skriver klubben i sin søknad:

Kampkunst
Treningen baserer seg på den tradisjonelle koreanske kampkunsten Taekwon-Do etter en modell utviklet av klubben i samarbeid med den kommunale flyktningetjenesten. Taekwon-Do er et komplett system for personlig helse, utvikling og trygghet. Treningen legger stor vekt på allsidig og variert trening, samarbeidsøvelser og strategier for stressmestring og konflikthåndtering.

Mental trening
Elementer av mental trening som motivasjon og målsettingsarbeid, visualisering, positiv indre dialog etc. er en naturlig del av treningen. Det samme gjelder grunnleggende undervisning om ernæring i et helse og prestasjonsperspektiv. Kamp og konkurranseaspektet er noe nedtonet i forhold til ordinære treninger, selv om det vil bli gitt tilbud om å delta på lokale og regionale stevner for dem som etter hvert ønsker det. Klubbens filosofi er at Taekwon-Do ikke handler om å overvinne andre men om hva man kan oppnå for seg selv i livet dersom man lærer å kjenne sin egen fysiske og mentale styrke og ikke lengre er redd for å prøve.

Uniformer
Klubben ønsker også å handle inn Taekwon-Do uniformer til deltakerne og la dem delta på regionale treningssamlinger og ferdighetstester (beltegraderinger) sammen med de øvrige klubbene i Vesterålen og Sør-Troms. Selv om tilbudet primært er tiltenkt enslige vil det også kunne bli kapasitet til å ta inn ungdom tilhørende Bankplassen (Ordinært mottak). Disse vil også kunne være yngre enn 15 år. (Ned til 12), heter det i søknaden.

Klubben skulle gjerne tatt inn alle på ordinære klubbtreninger, men det er såpass mange som ønsker å delta at det rent fysisk ikke er plass på disse treningene. Det er per i dag 102 avtaleplasser bare for enslige mindreårige fordelt på kommunens to tettsteder i tillegg til beboere ved ordinært mottak.

Samarbeider
Beboere ved Bankplassen mottak for enslige mindreårige har allerede fått prøvd ut Taekwon-Do gjennom et forsøksprosjekt finansiert av idrettens flyktningefond høsten 2015. Her var det nærmere 20 ungdommer som deltok jevnlig og har uttrykt at de ønsker flere treninger. Per i dag har disse et tilbud en time i uken i regi av frivillige i samarbeid med mottaket og treningssenteret Viking Gym.

Støtte fra UDI
Støtte fra UDI vil kunne sikre begge mottakene to treninger av 1,5 timer per trening i uken samt en treningssamling i kvartalet av en eller to dager med lokale og nasjonale instruktører. I perioden vil de fleste kunne gjennomføre 3-4 graderinger/beltetester avhengig av oppmøte og ferdighetsutvikling. Klubben samarbeider direkte med mottakene for enslige mindreårige på Bankplassen og Øya. I tillegg er det samarbeid med Viking Gym, kommunens oppvekstsektor og Taekwon-Do kompetanse og sport ved Ingar Eilertsen. Klubben er ellers i tett dialog med den kommunale flyktningetjenesten og Vesterålen Islamske forening.

Aktivt integreringsarbeid
Klubben har i en årrekke drevet et aktivt integreringsarbeid og har pr i dag tre instruktører som jobber tett med flyktninger og i tillegg et par med personlig erfaring fra egen flukt og integrering. Vi har fokus på anerkjennelse, mestring og trygghet som fundamentet for personlig utvikling og mental helse. Vår erfaring tilsier at Taekwon-Do i tillegg til den positive effekten av generell fysisk og sosial aktivitet også har en markant terapeutisk effekt. Dette støttes av forskning som viser at denne typen trening har positiv effekt på for eksempel selvregulering, angst, depresjon, aggresjon og tilbøyelighet til å ha radikale holdninger.

Instruktør fra Hadsel
Ansvarlig instruktør for treningen er Ronja Elida Ongstad (18). Hun har 2. grad sort belte og nasjonalt sertifisert instruktør i Norges Taekwon-Do Forbund. Hun har trent i 14 år og undervist i 6 år. Hun har deltatt i og tatt medaljer i tre NM. Ronja har etter forsøksprosjektet i høst jobbet ved Bankplassen EM Mottak i en 20% helgestilling.

Klubben skriver også i søknaden at hun er en ung kvinnelig instruktør med autoritet og fysiske ferdigheter som gir treningen en ekstra dimensjon da mange av deltakerne ikke er vant med kvinner i slike roller. Hjelpeinstruktørene hentes fra klubbens ordinære trenerteam, deriblant ungdom med minst tre års trenererfaring og hvor de fleste har idrettsforbundets kurs for unge ledere.

Tilbakemeldinger fra miljøterapeut ved mottaket og samarbeidspartnere tyder på at treningen selv etter kort tid har hatt direkte positiv virkning på både enkeltpersoners mentale helse og kvinnesyn. Dette er en effekt vi ønsker å forsterke og videreutvikle.