Kystverket mister ansvar for Melbu fiskerihavn

tråler havfisk

Dersom Regjeringen får det som den vil, kan ansvaret for Melbu fiskerihavn bli overført fra Kystverket til Hadsel kommune. 

Det er Regjeringen som i en pressemelding i dag legger til rette for at Melbu fiskerihavn og en lang rekke andre fiskerihavner langs kysten kan bli overført fra Staten til kommunene.

I sin begrunnelse skriver Regjeringen i pressemeldingen at fiskerhavner er viktig i den lokale næringsutviklingen. Regjeringen vurderer derfor å overføre ansvaret for fiskerihavner fra staten til kommunene. Dermed kan beslutningene tas der de får virkning.

­Nærings- og fiskeridepartementet vil da kunne få ansvaret for forvaltning og etablering av en eventuell tilskuddsordning. I dag ligger eierskapet til havnene i kommunene, men ansvaret for utbygging og vedlikehold ligger hos Kystverket.

– Fiskerihavner er mange steder viktig infrastruktur for sjømatnæringen. Derfor vurderer vi å endre innretningen på virkemiddelbruken og forvaltningsansvaret. At Nærings- og fiskeridepartementet vil kunne få ansvaret, betyr at fiskerihavner løftes ut av transportpolitikken og forvaltes som en del av næringspolitikken. Det vil gi oss et bedre grunnlag for å kunne se den samlede fiskeripolitikken i sammenheng, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Fiskerihavner er en gammel ordning som har eksistert siden 1842. Formålet er å tilrettelegge havneinfrastruktur for å dekke fiskerinæringens behov. Totalt har staten investert i mer enn 750 havner. Et betydelig antall av disse har ikke lenger noe fiskeriaktivitet og det pågår nå et arbeid for å identifisere dette nærmere.