Kommunen skal bli bedre på innkjøp

Regionleder i NHO Nordland Ole Henrik Hjarøy, lufthavnsjef ved Bodø lufthavn, Inger-Hilde Tobiassen, fylkesråd Mona Fagerås, prosjektleder Marianne Bahr Simonsen i NHO Nordland og innkjøpssjef Øystein Nilsen i Bodø kommune. Foto Trond-Erlend Willassen

Et nytt prosjekt i Nordland skal gi flere kommuner kompetanse på innovative og framtidsretta innkjøp. Samtidig skal lokale leverandører bli mer konkurransedyktig gjennom å samarbeide.

Fylkesrådet i Nordland mener prosjektet «Innovative offentlige anskaffelser» kan bidra til å gi kommunene kompetanse og rådgivning i hvordan krevende innkjøp kan gjennomføres. Fylkesrådet har bevilget to millioner kroner til det treårige prosjektet, hvor partnerne er NHO Nordland, Nordland fylkeskommune, Avinor og Bodø kommune.

Stor innkjøper

– Offentlig sektor i Nordland er store innkjøpere. Det er et potensial for innovasjon og næringsutvikling gjennom at offentlig sektor utvikler sine innkjøpsprosesser. Særlig gjelder dette produkt og tjenester ikke er «hyllevare». Det kan være krevende å kjøpe inn produkter eller tjenester når du ikke vet hva du vil ha, eller som er i sterk utvikling. sier fylkesråd for næring, Mona Fagerås (SV).

Leverandør-samarbeid

Et viktig poeng for Fagerås er også at prosjektet kan bidra til å gjøre leverandører i Nordland konkurransedyktig gjennom samarbeid.

­– I flere innkjøp er bedriftene i regionen for små til å alene vinne kontrakter. Å skape nettverk og samarbeid mellom leverandører er viktig utviklingsstrategi for at næringslivet i Nordland skal vinne oppdrag, sier Fagerås.

Mobilisering

Prosjektet vil jobbe både gjennom informasjonsarbeid, dialogaktiviteter, pilotprosjekt og gjennom å skape møteplasser der de ulike aktører møtes, eksempelvis kommuner, fylkeskommunen, statlige virksomheter og næringslivet/FoU miljøer/utviklingsaktører.

Et av delmålene i prosjektet er å løfte fram pilotprosjekter knyttet til Ny by – Ny flyplass i Bodø – et utviklingsprosjekt som har skapt både nasjonal og internasjonal interesse.

Utstillingsvindu

Det er det nasjonale leverandørutviklingsprosjektet til NHO som har ønsket å etablere prosjektet i nettopp Nordland.

– Bodø og Nordland blir dermed et utstillingsvindu i nasjonal sammenheng på dette området, og det er en fjær i hatten for oss, sier prosjektleder Marianne Bahr Simonsen i NHO Nordland.

– Vi er svært fornøyd med at fylkeskommunen er offensiv og fremoverlent i dette viktige arbeidet fremover, legger hun til.