Klargjør skiltingen for vintersesongen

Statens vegvesen retter og reparerer skakke og skadede skilt langs riksvei 82 gjennom Melbu.

Som en forberedelse på vintersesongen har Statens vegvesen sørget for å rette og reparere skilt som trengte vedikehold på Melbu denne uka. I følge mannskapene er det ofte i forbindelse med snørydding at skiltene får den største påkjenningen i løpet av vintersegongen.

Bildet er tatt ved bussholdeplassen i krysset Strandgata-Fjellveien.