Klager på utsetting av lutzgran i Sortland kommune

I en felles klage fra Naturvernforbundet, WWF-Norge og Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) krever organisasjonene at Fylkesmannen i Nordland stopper planene om utsetting av lutzgran i Sortland kommune.

I et brev til søkeren, Hilde Lill Dahl i Sortland, viser Fylkesmannen til tillatelsen de har gitt til utsettelse av lutzgran i Sortland.

– Vedtaket har blitt påklaget i felles klage fra Naturvernforbundet, WWF-Norge og Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA). Foreningene sendte en foreløpig klage med e-post 15. juli. Den fullstendige klagen ble oversendt Fylkesmannen i e-post av 5.august.

– Saksbehandling av klagen skjer etter reglene i forvaltningsloven. Fylkesmannen kan oppheve eller endre vedtaket dersom vi finner klagen berettiget. Hvis vi ikke finner grunn til å endre vedtaket, vil klagen bli oversendt til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.

– Hvis du ønsker å kommentere klagen, ber vi deg sørge for at uttalelsen er oss i hende innen torsdag 1. september. Klagen er ikke gitt oppsettende virkning. Dette innebærer at det er tillatt å gjennomføre utplantingen mens klagen er til behandling. Du risikerer imidlertid da å måtte fjerne plantene hvis klagebehandlingen fører til at tillatelsen blir omgjort, skriver Fylkesmannen i Nordland til søkeren i Sortland.