Skal kartlegge «frafalne» i nordlandsskolen

hadsel videregående skole melbu

Staten, fylket og kommunene skal finne ut hvem de «frafalne» i den videregående skolen i Nordland er. Målet er å få flere elever til å gjennomføre studiene sine.

Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og KS arrangerer årlig et samarbeidsforum der aktører fra kommunene og de videregående skolene møtes. Denne gangen skal det blant annet skje i Svolvær den 11. november. Da skal kommunene fra Lofoten, Vesterålen og Ofoten møtes for å diskutere aktuelle tiltak for å få større gjennomføring av studier ved de videregående skolene.

Samarbeidet er noe kommunene har etterspurt, og det skal de nå få, både når det gjelder samtaler, muligheter for å knytte kontakter samt forpliktende samarbeid.

I følge en pressemelding fra Fylkesmannen i Nordland blir det i år særlig fokus på overgangen fra skole til lære; hvordan man kan tilpasse tilbudsstrukturen og hvordan man kan skaffe læreplasser?

Kommunene og videregående skole forventes å hjelpe hverandre mer enn før for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Det skal fokuseres på hvem de frafalne elevene er, overgangen skole til lære og hvor mange lærlinger kommunene har? I samtalene skal man se nærmere på situasjonen sett fra lærlingens side, gode eksempler, bedre strategier for videregående utdanning og hvordan man kan knytte tettere bånd mellom skole og arbeidsliv?

Det er spesielt skoleledere og skoleeiere i grunnskole og videregående skole som er i målgruppen, samt personalsjef, rådmann og ordfører i kommunene.