Industrien gir arbeid

Melbu har en rekke industribedrifter som har stor betydning i form av arbeidsplasser lokalt, for lokale leverandører og stedets generelle utvikling.

Innen konvensjonell fiskeindustri har vi først og fremst fabrikken til Norway Seafoods Melbu, som er den desidert største arbeidsplassen lokalt. “Fileten” er også en stor kunde blant lokale leverandører. Melbu Fryselager ligger vegg i vegg med filetfabrikken, og har kort vei ut til ISPS-terminalen på Melbu.

Melbu Systems har også lang historie på stedet. I dag leverer selskapet tjenester og produkter til konvensjonell fiskeindustri, opprettsanlegg, fiskeslakteri og sløyelinjer ombord på større og mindre fiskefartøy. Et nyutviklet produkt som Kystverket nå har bestilt, er en såkalt “oilfighter” – som går inn som en del av oljevernberedskapen langs kysten.

PumpeTeknikk Nord er en nykommer som har spesialisert seg på leveranse av pumpe-produkter fra en rekke anerkjente leverandører. Selskapet har gjennom mange år blant annet opparbeidet kompetanse innen komplette pumpestasjoner for vann og avløp, samt anlegg for vannbehandling.