Alle på Melbu skylder over 5000 kroner hver

Hurtigrutens Hus
Hurtigrutens Hus

Samtlige innbyggere på Melbu skylder over 5000 kroner hver til et privat selskap på Stokmarknes knyttet til Hurtigrutens Hus. Til nå har bare 62 kroner av denne gjelda blitt nedbetalt.

Gjelda som alle innbyggere i Hadsel kommune bærer på sine skuldre skyldes en spesiell kontrakt Hadsel kommune inngikk i 2011: Det mye omdiskuterte kjøpet av Hurtigrutens Hus på Stokmarknes.

8445melbu.no har fått full tilgang til kontrakten som gjelder Hadsel kommunes kjøp av Hurtigrutens Hus på Stokmarknes – via økonomisjef Tommy Løveng Hansen i Hadsel kommune.

Signert av Freiberg
Kjøpekontrakten som ble inngått den 27. juni i 2011 med Frp-ordfører Kjell-Børge Freibergs påtegnede signatur, omfatter Hadsel kommunes kjøp av Hurtigrutens Hus. Avtalen ble inngått med selskapet Hurtigrutens Hus AS på Stokmarknes, hvor blant annet daglig leder i selskapet Roar Martin Wedding og Bård Wedding sitter i styret. Styret i selskapet består for øvrig av Anne Margrethe Cameron, Per Terje Larsen og Thorer Ytterbøl.

Dobbeltstemme
Det er en kjent sak at kommunen med Frp-ordfører Kjell-Børge Freibergs dobbeltstemme kjøpte Hurtigrutens Hus for 137,5 millioner kroner. I følge Freiberg selv brukte han sin dobbeltstemme til sammen fire ganger knyttet til kjøpet av Hurtigrutens Hus. En ikke fullt så kjent del av kontrakten er et rente- og avdragsfritt lån på 41,25 millioner kroner som det private Wedding-selskapet har gitt til kommunen. Dette er en del av finansieringen som Hadsel kommune brukte til å kjøpe Hurtigrutens Hus, men dette er egentlig penger som ikke finnes.

Nedbetaling ved overskudd
I kontrakten heter det: «Nedbetaling av hovedstol på lån gjøres når det ved årlig regnskapsavslutning i foretaket Vesterålen kultur og kompetansesenter KF (kommunalt foretak under stiftelse) er et regnskapsmessig overskudd. Det påhviler kjøper et særlig ansvar snarest mulig å gjøre opp denne selgerkreditt som for selger vil være en viktig innsatsfaktor for fortsatt målrettet næringsutvikling i Hadsel kommune.»

Styremedlem
I tillegg har kontrakten en passus om at selskapet Bernhard Wedding AS skal ha rett til å peke ut et styremedlem i Hurtigrutens Hus Hadsel KF, det kommunale foretaket som nå eier og driver Hurtigrutens Hus. I selskapet Bernhard Wedding AS sitter de samme personene som sitter i styret til Hurtigrutens Hus AS.

Nedbetaling
Siden kontrakten ble signert er det så langt kun blitt nedbetalt en halv million kroner på lånet, i følge daglig leder Jon Lauvland Pettersen i Hurtigrutens Hus Hadsel KF. Lånet er i dag overført fra kommunen til Hurtigrutens Hus Hadsel KF.

­– Den eneste tilbakebetalingen som er foretatt er relatert til overskuddet som Hurtigrutens Hus genererte i 2012. Dette overskuddet var på 601.957 kroner. Av dette ble det vedtatt av kommunestyret at kr 500.000,- skulle betales tilbake til brødrene Wedding. Det er det eneste som er betalt ned på lånet til nå, skriver daglig leder Jon Lauvland Pettersen i en e-post til 8445melbu.no.

Stor gjeld til Wedding
Hadsels befolkning skylder med andre ord fortsatt 40,75 millioner kroner til brødrene Wedding på Stokmarknes. Med et innbyggertall i Hadsel på 8057, i følge Wikipedia, skylder hver og en av kommunens innbyggere i realiteten over 5000 kroner hver til brødrene Wedding. Med en nedbetaling på 500.000 kroner i 2012, har din gjeldsbyrde til brødrene Wedding blitt redusert med 62 fattige kroner.

Dersom det går like dårlig med økonomien i Hurtigrutens Hus AS som de to siste driftsårene og der det i løpet av tre driftsår kun er betalt ned en halv million kroner, vil lånet til brødrene Wedding først være nedbetalt i år 2096. Da er bygget blitt så gammelt at det kanskje modent for riving.

Millioner i driftsstøtte
De senere år har Hadsel kommune bevilget flere millioner kroner i driftsstøtte til Hurtigrutens Hus. Om den situasjonen fortsetter like lenge som lånet kan få nedbetalingstid (2096) vil kommunen kunne bli nødt til å punge ut med 160 millioner kroner i tillegg til kjøpesummen på 137,5 millioner kroner. I få fall vil prosjektet Hurtigrutens Hus kunne komme opp i en endelig totalpris på nærmere 300 millioner kroner når det regnskapet er revidert av historikerne.

Kontrakten: Særlig ansvar
I følge kontrakten mellom kommunen og Wedding-brødrene påhviler det kommunen et særlig ansvar for snarest mulig å gjøre opp lånet. Hva som ligger i utrykket «særlig ansvar» er det vel bare jurister som kan besvare. Dersom nedbetalingene fra kommunen uteblir over lang tid, kan ingen se bort fra at denne delen av kjøpekontrakten på et tidspunkt kan tvinge kommunen.