Hoppensprett endelig godkjent på Melbu

Hoppesprett Melbu
Styrer ved Hoppensprett på Melbu, Marthe Steffensen.

Barnehagen Hoppensprett på Melbu er nå endelig godkjent etter forskriften om miljørettet helsevern for barnehager og skoler.

Det har Hadsel kommune nylig gjort vedtak om.

– Godkjenningen er ikke i seg selv et kvalitetsstempel på virksomheten, men men et steg i en lang prosess for  sette fokus på barns arbeidsmiljø og vil bli et utgangspunkt for fremtidig tilsynsvirksomhet. Godkjenningen kan tilbakekalles ved blant annet mislighold av forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, heter det i vedtaket fra kommunen.