Her er det blålyskjøring tirsdag

politi up fart trafikkuhell
(illustrasjonsfoto)